Kvalita poskytovaných služeb

Systém řízení kvality je specifický soubor procesů, určených k tomu, aby pomáhali naší společnosti systematicky plánovat dosahování požadovaných úrovní poskytovaných služeb. Společnost naplňuje požadavky normy ISO 9001 a má zaveden procesní model řízení. Primárním cílem společnosti je poskytování kvalitních služeb za dodržení vysoké míry bezpečnosti.

Ke stažení 2x formulář pdf:

Formulář spokojenosti
Reklamační protokol